05.jpg

Taekyon Berghem wil een ambitieuze Taekwon-Do vereniging zijn waar mensen zich samen met anderen aan willen verbinden en waar men zich samen met anderen op een prettige manier sportief, sociaal en maatschappelijk kan ontwikkelen.

Onze missie

Taekyon Berghem wil van betekenis zijn voor haar leden en allen die de vereniging een warm hart toedragen. Echte verbinding met de vereniging is dat men sportief gedrag laat zien. Niet alleen naar elkaar toe, maar ook naar de tegenstander en naar scheidsrechters toe.

Voor alle leden geldt daarbij dat we prettig willen presteren en topprestaties op nationale en internationale competities nastreven. Betrokken zijn bij Taekyon Berghem betekent dat men op een positieve manier gebruik maakt van onze accommodatie en onze materialen en dergelijke.

Kernwaarden

Sportiviteit
Norm: Rekening houden met een ander. Willen presteren met een open en eerlijke houding. Loyaal zijn aan je club.
Zichtbaar gedrag: Erkenning voor de trainers, trainingspartners en de scheidsrechters. Elkaar durven corrigeren.

Respect
Norm: Waardering hebben voor sportief gedrag, andermans vaardigheden en prestaties. Eerbied hebben voor je omgeving en andermans spullen.
Zichtbaar gedrag: Een compliment geven of positief kritisch durven zijn, rekening houden met elkaars grenzen en het naleven van fatsoensnormen. Een fatsoenlijke wijze van communiceren. Zorgzaam omgaan met materialen en met de omgeving.

Openheid
Norm: Eerlijke feedback geven. Praten mèt elkaar in plaats van praten over anderen.
Zichtbaar gedrag: Niet klagen, maar je mening daar waar het hoort op een positieve wijze neerleggen

Betrokkenheid
Norm: Oprecht verbinden aan Taekyon Berghem waarbij sprake is van plezier en presteren met als doel jezelf en anderen te ontwikkelen.
Zichtbaar gedrag: Interesse tonen voor je team, de club en de ander! Pro-actief zijn. Bereid zijn iets extra’s te doen voor de vereniging en saamhorigheid tonen, doen wat je zegt en je verplichtingen nakomen.

Ambitie
Norm: Er voor willen gaan! Je eigen talenten en die van een ander ontwikkelen. Succesvol willen zijn en gaan voor kwaliteit zowel binnen als buiten de club.
Zichtbaar gedrag: Inzet tonen binnen de lijnen en daarbuiten. Een bijdrage leveren aan de prestaties van de club.

Veiligheid
Norm: Veilig sporten met gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook veiligheid in het verkeer van en naar de trainingen en wedstrijden hoort hierbij.
Zichtbaar gedrag: Pro-actief zijn en elkaar aanspreken.